Huisregels Manege 't Hoogt

Om het iedereen zo goed mogelijk naar de zin te maken, hierbij een aantal afspraken voor wat betreft regels en gebruik van onze manege. Dit is in het belang van u, de paarden/pony’s, onze medewerkers en de manege. Wij kunnen deze regels ten alle tijden aanpassen. Aanpassingen worden gecommuniceerd via de mededelingenborden. U bent er zelf verantwoordelijk voor om van eventuele veranderingen op de hoogte te zijn. De meest recente versie van de huisregels is opvraagbaar bij de manege-eigenaar.
 
Veiligheid
·         Roken is alleen toegestaan op de parkeerplaats bij de daarvoor aangewezen plek, absoluut nergens anders op ons terrein.
·         Parkeren van auto’s is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
·         Fietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsenrekken te worden geplaatst.
·         Aanwijzingen gegeven door ons personeel dienen altijd direct te worden opgevolgd.
·         We vragen u met klem om onveilige situaties te melden bij de manege-eigenaar.
 
Lessen
·        Externe instructie is toegestaan voor ruiters van buitenaf met een eigen pony of paard in overleg; mits deze instructeur gediplomeerd is. Een externe instructeur moet, ter kennismaking,  zich voor aanvang van de eerste les  voorstellen aan de manege-eigenaar. Hierbij dient de externe instructeur een kopie van zijn/haar door het SVP erkende instructeursdiploma te overhandigen.
·         Een les van Manege ‘t Hoogt heeft altijd voorrang boven die van een externe instructeur. Er mag bij lessen door externe instructie onbeperkt worden bijgereden.
·         Tijdens het rijden is correcte rijkleding en een goedgekeurde veiligheidshelm (CE/EN 1384 of VG.1 normering) met gesloten kinband verplicht. Tevens dienen lange haren in een staart gedragen te worden en zijn lange oorbellen niet toegestaan.
 
Gebruik van de stal
·         Pony's en paarden van buitenaf mogen, met het oogpunt op hygiëne, geen gebruik maken van onze poetsplaatsen. Vanuit dit oogpunt is het ook niet mogelijk om emmers te lenen, neem deze zelf mee als je je paard wil laten drinken.
·         Het is niet toegestaan om alleen een paard of pony uit de groepshuisvesting te halen, doe dit altijd samen met één van onze vrijwilligers, stagiair(e) of ervaren persoon.
·         Het poetsen van de paarden dient op de daarvoor bestemde poetsplaatsen gedaan te worden. Als u klaar bent met poetsen, dan graag de poetsplaats even aanvegen. Het veegsel kan in de mestton.
·         Berg na het poetsen uw spullen op in een kluisje die je bij ons kunt huren. Hierdoor raakt u minder snel uw spullen kwijt en blijft de stal netjes en veilig.
·         De manege-eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zoekraken, beschadiging e.d. van uw eigendommen.
·         Gelieve geen borstels uit te kloppen tegen de muren, maar op de grond. Dit kan dan mee geveegd worden en de muren blijven schoon.
·         De spuitplaats, de poetsplaatsen en het solarium  graag schoon achterlaten. Niemand vindt het prettig om in de rommel van een ander te staan.
·         Wanneer er schade is aan de stal of andere eigendommen van de manege meldt u dit z.s.m. bij de manege-eigenaar, ook als u de schade niet veroorzaakt heeft, zodat snelle reparatie mogelijk is.

Gebruik van binnen- en buitenmaneges
·         Om onze rijbaanbodems goed te onderhouden bent u verplicht om de mest van uw paard direct uit de rijbaan te halen, dit geldt zowel voor de binnenrijbaan als de  buitenrijbaan. De mest kunt u deponeren in de daarvoor bestemde grijze/zwarte tonnen. Het zou vriendelijk zijn als u niet alleen uw eigen mest op ruimt. Zo helpen we elkaar!
·         Als uw paard mest in het gangpad of op het erf dient u dat uiteraard ook op te ruimen.
·         Na gebruik van de rijbaan de verlichting uit doen als er niemand direct na u gebruik van gaat maken.
·         Gebruik van het springmateriaal is alleen toegestaan mits het weer netjes en op dezelfde plaats wordt teruggelegd. Ook dient de bodem weer vlak gemaakt te worden.
·         Indien u gaat springen, zorg dan uit veiligheidsoverwegingen dat u niet alleen bent.
·         Er mag niet in de rijbaan gestaan of gelopen worden door klanten. Alleen instructeurs mogen in de rijbaan staan.
·         Onze rijbanen zijn bestemd voor het rijden onder het zadel, dus grondwerk, longeren en mennen zijn niet toegestaan.
·         Voor de uitgebreide rijbaanregels, zie de ingang van de rijbaan.
·         Tijdens het rijden is te allen tijde een goedgekeurde veiligheidshelm (CE/EN 1384 of VG1) verplicht.
·         Tijdens het gebruik van één van de rijbanen houdt u dan ook rekening met andere medegebruikers en beperk overmatig stem- en zweepgebruik.
·         Ga niet met meerdere naast elkaar rijden als er nog andere mensen aan het rijden zijn.

Overige regels
·         U bent zelf gehouden te zorgen voor een geldige inenting tegen tetanus/influenza indien u met een paard ons terrein bezoekt. 
·         Op stal, op het terras en langs de rijbaan willen we het graag rustig hebben, geen geschreeuw en niet rennen.
·         Gaarne uw klein-afval in de prullenbakken gooien.
·         Honden zijn op ons terrein niet toegestaan.
·         Als u uw kinderen laat spelen, wilt u er dan op toezien dat ze het speelmateriaal opruimen? I.v.m. mogelijke risico´s is het spelen van kinderen op de manege op eigen risico. Kinderen onder de 12 jaar moeten altijd onder toezicht van een meerderjarige begeleider zijn.
·         In de kantine en op het terras zijn eigen meegebrachte consumpties niet toegestaan.
·        Om het verblijf in de kantine en op het terras aangenaam te houden is het niet toegestaan om het geluid van tablets en telefoons waar spelletjes of filmpjes op gekeken worden aan te hebben. Wij vragen jullie om een koptelefoon op te zetten.

Tot slot, heeft u nog vragen of opmerkingen daarmee kunt u altijd bij ons terecht.